Skip navigation

Szótárak

A szótár egy-egy nyelv szókincsének vagy a szókincs egy részének betűrendbe sorolt jegyzéke. A szavak jelentését, helyesírási módját mutatja be rövid, tömör értelmezésekkel. A gyakran használt magyarázó szavakat rövidítik benne, ezek értelmezését külön rövidítésjegyzék segíti.

Megkülönböztetünk egynyelvű és többnyelvű szótárakat.

Egynyelvű szótárak:

  • Magyar értelmező kéziszótár
  • Magyar szinonimaszótár
  • A magyar helyesírás szabályai

Többnyelvű szótárak:

  • Idegen szavak és kifejezések szótára
  • Angol-magyar szótár