Skip navigation

Enciklopédiák

A tudományok egészének (általános enciklopédia) vagy egy tudományterületnek (szakenciklopédia) alapvető ismeretanyagát foglalja össze témakörök szerint.

Akkor használjuk, ha egy témáról részletesebben akarunk tájékozódni. Az enciklopédiák témák szerint csoportosítanak, ezért szükség van olyan eszközre, amely segít a keresésben. A mutató a műben szereplő fogalmakat betűrendben sorolja fel, és megadja az oldalszámot. A könyv szerkezetéről, tartalmáról a tartalomjegyzék ad gyors tájékoztatást.

Enciklopédiák

  • Egyetemes Guinness Enciklopédia
  • Képes gyermek enciklopédia
  • Larousse diákenciklopédia
  • Kisgyermekek nagy világenciklopédiája
  • A tudás enciklopédiája